VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Người Vợ, Người Mẹ Tuyệt Vời

Châm-ngôn 31:10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 26 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/22/2017 3:54:12
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Thánh Lễ Tiệc Thánh

1 Cô-rinh-tô 11:23-29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/7/2017; P: 5/10/2017; 62 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/19/2017 23:21:13
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Chạy Xong Cho Cuộc Đua

1 Cô-rinh-tô 9:24-27
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/30/2017; P: 5/7/2017; 49 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/22/2017 12:17:17
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Ra Đi Theo Mạng Lịnh

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/23/2017; P: 4/24/2017; 47 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/11/2017 20:43:37
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Chúa Sống Lại Rồi

Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/16/2017; P: 4/17/2017; 74 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/21/2017 9:26:27
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Vì Ai Chúa Chịu Thương Khó

Giăng 19:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/14/2017; P: 4/17/2017; 32 xem
Xem lần cuối 5/18/2017 18:14:11
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Bé Dâng Hết Điều Em Có

Giăng 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/2/2017; 59 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/18/2017 6:46:13
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Vị Bác Sĩ Tuyệt Vời

Mác 5:21-43
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 93 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/18/2017 16:5:47
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Chưa Có Đức Tin Sao?

Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 87 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/19/2017 20:3:18
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Chúa Đã Đến Thế Gian

1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/12/2017; 49 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/20/2017 20:39:57
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng