VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Phước Cho Người Được Chọn

Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/19/2017; P: 2/21/2017; 35 xem
Xem lần cuối 21.82 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Một Chuyện Tình Đẹp Nhất

1 Sa-mu-ên 18:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 280 xem 9 lưu
Xem lần cuối 52.64 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Người Được Chọn

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 113 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/20/2017 6:59:21
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Người Có Phước

Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/29/2017; 171 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2017 20:55:22
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Chọn Lại Con Đường

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 174 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.17 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Người Về Từ Máng Cỏ

Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/25/2016; P: 12/26/2016; 89 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 2:43:31
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Quà Giáng Sinh Vô Giá

Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/18/2016; P: 12/22/2016; 150 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2017 5:29:37
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Tin Mừng Cho Kẻ Nghèo

Ê-sai 61:1-3; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/11/2016; 145 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/20/2017 21:8:4
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Giô-sép Trong Niềm Tin

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 78 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 11:57:54
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Vì Sao Chúa Đến

1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/27/2016; P: 11/29/2016; 101 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/20/2017 16:32:42
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng