VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

2 Ti-mô-thê 3:14-17
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:5/20/2018; 193 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/18/2019 16:28:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:10-11,19-28
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 220 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/2/2019 3:39:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:25-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 173 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/14/2019 17:55:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:5/13/2018; P: 5/23/2018; 446 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 16:2:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:1-9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 358 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 4:28:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 316 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 7:14:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:10-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 190 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/8/2019 19:20:27
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/13/2018; P: 5/16/2018; 259 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 17:55:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Ê-phê-sô 6:2; Châm-ngôn 20:20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/13/2018; P: 5/16/2018; 544 xem 18 lưu
Xem lần cuối 3/14/2019 0:19:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/13/2018; P: 5/19/2018; 162 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 23:31:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.