VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Nói Với Người Gieo Giống

Ma-thi-ơ 13:3-9,18-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 206 xem 1 lưu
Xem lần cuối 23.31 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mảnh Đất Nào Của Bạn?

Ma-thi-ơ 13:3-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 125 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/6/2018 8:11:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hai Điều Đáng Phải Tạ Ơn

Sáng-thế Ký 32:9-12,24-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/18/2018; 294 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 1:48:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Không Thể Làm Một Mình

Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/28/2018; P: 10/29/2018; 180 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 1:20:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ngày Nay Là Ngày Có Tin Lành

2 Các Vua 7:3-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/21/2018; 161 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/6/2018 23:46:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chấp Sự, Ông Là Ai?

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7; 1 Ti-mô-thê 3:8-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 262 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 5:12:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mục Sư, Ông Là Ai?

Ê-phê-sô 4:7-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/7/2018; 266 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 22:9:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tín Hữu Trong Hội Thánh

Rô-ma 16:3-16
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/23/2018; 278 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 4:12:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Một Hội Thánh Được Nhớ Mãi

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/16/2018; 178 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 23:42:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thấy Gì Ở Tương Lai?

Sáng-thế Ký 13:14-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 245 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 5:49:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.