VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Yêu Hiếu Vẹn Toàn

Châm-ngôn 1:7-9; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 176 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/12/2018 6:14:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Sống Để Dân Ngoại Ngợi Khen Chúa

Rô-ma 15:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/3/2018; P: 6/14/2018; 193 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/11/2018 23:1:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Sống Chết Đều Thuộc Chúa

Rô-ma 14:1-8
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/3/2018; P: 6/14/2018; 190 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/15/2018 11:40:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Bình Minh Sẽ Đến Mau Thôi

Rô-ma 13:11-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/20/2018; P: 6/2/2018; 204 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/15/2018 19:0:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Thánh Linh Trong Sự Tái Sinh

Giăng 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/20/2018; P: 6/1/2018; 135 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/16/2018 4:50:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Con Trẻ Trong Mắt Mẹ

Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/13/2018; P: 5/19/2018; 121 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/15/2018 6:33:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Thanh Toán Nợ Nần

Rô-ma 13.1-10
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/6/2018; P: 5/10/2018; 371 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/15/2018 14:50:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Yên Tâm Sống Vì Chúa Công Bình

Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/29/2018; P: 5/4/2018; 299 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/15/2018 4:3:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Đời Sống Người Thiên Đàng Trên Đất

Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/22/2018; P: 4/25/2018; 192 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/2/2018 23:1:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Hội Thánh Lý Tưởng

Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-47
Mục Sư Nguyễn Sang
C:4/15/2018; P: 4/18/2018; 183 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/10/2018 10:29:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Filter mới