VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Tránh Thảm Họa Hưởng Phước Lành

Thi-thiên 33:1-12; 2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/2/2018; P: 9/6/2018; 207 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/19/2018 2:22:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Như Trong Giấc Chiêm Bao

Thi-thiên 126
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:7/22/2018; P: 7/25/2018; 216 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/16/2018 18:9:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Lên Từng Bước Với Chúa

Rô-ma 15:14-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:7/15/2018; P: 7/25/2018; 165 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/17/2018 2:13:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Yêu Hiếu Vẹn Toàn

Châm-ngôn 1:7-9; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 215 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/15/2018 1:34:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Sống Để Dân Ngoại Ngợi Khen Chúa

Rô-ma 15:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/3/2018; P: 6/14/2018; 218 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/8/2018 20:15:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Sống Chết Đều Thuộc Chúa

Rô-ma 14:1-8
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/3/2018; P: 6/14/2018; 361 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/18/2018 8:15:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Bình Minh Sẽ Đến Mau Thôi

Rô-ma 13:11-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/20/2018; P: 6/2/2018; 222 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/18/2018 14:41:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Thánh Linh Trong Sự Tái Sinh

Giăng 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/20/2018; P: 6/1/2018; 150 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/11/2018 3:26:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Con Trẻ Trong Mắt Mẹ

Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/13/2018; P: 5/19/2018; 130 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/17/2018 2:14:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Thanh Toán Nợ Nần

Rô-ma 13.1-10
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/6/2018; P: 5/10/2018; 393 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/16/2018 20:31:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.