VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Sống Trong Giao Ước

Hê-bơ-rơ 8:0-10:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/3/2018; P: 7/5/2018; 551 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 11:0:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Chọn Sự Sống

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-20
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:7/3/2018; P: 7/5/2018; 337 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 14:30:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Không Ngừng Kết Ước

Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:16-27:1
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:7/3/2018; P: 7/7/2018; 237 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 6:54:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bí Quyết Của Nếp Sống Trong Giao Ước Chúa

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:11-20
Mục Sư Dương Đình Nguyện
C:7/3/2018; P: 7/7/2018; 298 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 6:43:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tác Động Của Giao Ước

Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:1-26:19
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/2/2018; P: 7/7/2018; 122 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 8:56:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hương Thơm Đấng Christ

2 Cô-rinh-tô 2:12-17
Mục Sư Đặng Minh Trí
C:7/2/2018; P: 7/5/2018; 290 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 9:39:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Trọng Tâm Của Tất Cả

Hê-bơ-rơ 1:1-3
Rev. Terry Smith
C:7/1/2018; P: 7/5/2018; 97 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 4:15:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Một Cánh Cửa Mở

Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
C:7/1/2018; P: 7/7/2018; 284 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 13:49:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nếp Sống Trong Giao Ước

Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:1-16:22
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:7/1/2018; P: 7/7/2018; 252 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 15:10:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bước Theo Tiếng Gọi

Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-5
Rev. Terry Smith
C:7/1/2018; P: 7/7/2018; 159 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 8:20:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.