VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Năm Mới, Khởi Đầu Mới

Năm Mới, Khởi Đầu Mới

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:1/13/2019; P: 1/15/2019; 142 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 8:56:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Kính Yêu Chúa, Thương Yêu Người, Phục Vụ Tha Nhân

Kính Yêu Chúa, Thương Yêu Người, Phục Vụ Tha Nhân

Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Nguyễn Tony
C:1/6/2019; P: 1/8/2019; 202 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 9:4:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ánh Sáng Của Sự Sống

Ánh Sáng Của Sự Sống

Giăng 1:4-14; Giăng 12:46
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 156 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 16:10:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khi Tình Yêu Được Bày Tỏ

Khi Tình Yêu Được Bày Tỏ

Rô-ma 5:6-11
MSNC Trần Việt Dũng
C:12/23/2018; P: 12/25/2018; 185 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 22:43:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sự Sống Đời Đời

Sự Sống Đời Đời

Giăng 5:39-40; 1 Giăng 5:1-5,11-12
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/16/2018; P: 12/18/2018; 293 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 22:27:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ban Cho

Ban Cho

Thi-thiên 85
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 270 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 13:42:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Vì Chúa Yêu Thương

Vì Chúa Yêu Thương

Giăng 3:11-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 286 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 11:17:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhìn Biết Chúa

Nhìn Biết Chúa

Thi-thiên 139
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 183 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 18:23:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Làm Tỉnh Hồn Nhau

Làm Tỉnh Hồn Nhau

Phi-lê-môn 1:1-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 358 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 14:14:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Có Nhau Thì Tốt Hơn

Có Nhau Thì Tốt Hơn

Hê-bơ-rơ 10:19-25
Rev. Michael Proud
C:11/11/2018; P: 11/12/2018; 244 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 8:18:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 47  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.