VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Hãy Nhận Biết Chúa Xuân

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/29/2017; P: 1/30/2017; 216 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/23/2017 20:30:20
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Phước

Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/29/2017; 295 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/26/2017 6:14:36
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Người Có Phước

Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/29/2017; 193 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/22/2017 17:46:19
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Xuân Bừng Sáng

Ê-sai 60:1
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/29/2017; P: 1/30/2017; 140 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 0:56:2
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Hãy Nhướng Mắt Lên Mà Nhìn

Hãy Nhướng Mắt Lên Mà Nhìn

Giăng 4:35-42
Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 292 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 2:26:9
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Lời Tiên Tri Năm Mới

Hê-bơ-rơ 13:5-6
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 333 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/28/2017 0:12:46
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Như Mùa Xuân Tràn Sức Sống

1 Giăng 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 197 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/28/2017 23:8:23
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Thảnh Thơi Nhẹ Nhàng

Phi-líp 1:21-26; Thi-thiên 27:9-10; Ma-thi-ơ 11:25-30
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 495 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/23/2017 22:34:53
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Như Thế Mới Là Thọ

Thi-thiên 90:1-2; Thi-thiên 90:14-17
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/29/2017; P: 2/2/2017; 206 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/25/2017 20:52:49
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Xuân Bất Tận

Thi-thiên 90:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/29/2017; P: 2/2/2017; 226 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 16:21:41
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng