VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Hãy Nhận Biết Chúa Xuân

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/29/2017; P: 1/30/2017; 275 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/18/2017 4:49:49
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Phước

Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/29/2017; 392 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/14/2017 13:39:53
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Người Có Phước

Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/29/2017; 254 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/18/2017 4:49:46
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Xuân Bừng Sáng

Ê-sai 60:1
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/29/2017; P: 1/30/2017; 182 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/22/2017 20:11:24
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Hãy Nhướng Mắt Lên Mà Nhìn

Hãy Nhướng Mắt Lên Mà Nhìn

Giăng 4:35-42
Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 471 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/20/2017 21:32:8
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Lời Tiên Tri Năm Mới

Hê-bơ-rơ 13:5-6
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 396 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/23/2017 18:57:33
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Như Mùa Xuân Tràn Sức Sống

1 Giăng 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 289 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/22/2017 20:20:25
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Thảnh Thơi Nhẹ Nhàng

Phi-líp 1:21-26; Thi-thiên 27:9-10; Ma-thi-ơ 11:25-30
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 600 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/16/2017 12:8:51
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Như Thế Mới Là Thọ

Thi-thiên 90:1-2; Thi-thiên 90:14-17
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/29/2017; P: 2/2/2017; 284 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/21/2017 6:16:6
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Xuân Bất Tận

Thi-thiên 90:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/29/2017; P: 2/2/2017; 322 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/21/2017 6:15:55
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng