VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Phúc Trùng Lai

Giô-suê 1:8; Ca-thương 3:23
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/18/2019; 204 xem
Xem lần cuối 47.10 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lời Cầu Nguyện Đầu Năm

Lời Cầu Nguyện Đầu Năm

Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/13/2019; P: 1/17/2019; 515 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5.42 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Năm Mới, Khởi Đầu Mới

Năm Mới, Khởi Đầu Mới

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:1/13/2019; P: 1/15/2019; 204 xem 3 lưu
Xem lần cuối 51.14 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chiến Lược Đời Sống Hầu Việc Trong Năm Mới (Phần 2)

Lu-ca 12:32; 1 Cô-rinh-tô 24:26; 2 Ti-mô-thê 2:2
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/13/2019; P: 1/15/2019; 89 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 8:17:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Một Tương Lai Thạnh Vượng

Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 107 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 8:36:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bươn Tới Đằng Trước

Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/7/2019; 58 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 10:49:32
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chiến Lược Đời Sống Hầu Việc Trong Năm Mới (Phần 1)

Thi-thiên 61:1-3
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/6/2019; P: 1/12/2019; 162 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:49:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bạn Có Cam Kết Với Chúa Trong Năm Mới Không?

Giô-suê 24:14-27; 2 Các Vua 23:1-3; Nê-hê-mi 9:1-3,38
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/6/2019; P: 1/10/2019; 226 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 23:29:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Một Tương Lai Hy Vọng

Sáng-thế Ký 12:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 97 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 0:40:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tận Dụng Cơ Hội

Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 236 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:49:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 36  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.