VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Hãy Nhận Biết Chúa Xuân

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/29/2017; P: 1/30/2017; 241 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/15/2017 22:0:56
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Phước

Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/29/2017; 336 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/23/2017 2:40:17
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Người Có Phước

Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/29/2017; 217 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/17/2017 13:22:59
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Xuân Bừng Sáng

Ê-sai 60:1
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/29/2017; P: 1/30/2017; 161 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 7:27:45
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Hãy Nhướng Mắt Lên Mà Nhìn

Hãy Nhướng Mắt Lên Mà Nhìn

Giăng 4:35-42
Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 353 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/19/2017 5:33:54
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Lời Tiên Tri Năm Mới

Hê-bơ-rơ 13:5-6
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 362 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/21/2017 12:37:55
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Như Mùa Xuân Tràn Sức Sống

1 Giăng 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 235 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/18/2017 17:17:27
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Thảnh Thơi Nhẹ Nhàng

Phi-líp 1:21-26; Thi-thiên 27:9-10; Ma-thi-ơ 11:25-30
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 541 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/23/2017 1:47:19
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Như Thế Mới Là Thọ

Thi-thiên 90:1-2; Thi-thiên 90:14-17
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/29/2017; P: 2/2/2017; 248 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 12:20:50
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Xuân Bất Tận

Thi-thiên 90:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/29/2017; P: 2/2/2017; 270 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/19/2017 17:6:56
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng