VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 591 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 6:4:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/11/2017; P: 6/14/2017; 396 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 16:21:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-36
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 422 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 2:47:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/28/2017; P: 5/30/2017; 631 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 21:46:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/21/2017; P: 5/25/2017; 522 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/23/2021 3:29:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 479 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/24/2021 21:14:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:17-45
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/7/2017; P: 5/11/2017; 470 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 9:19:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:11-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/30/2017; P: 5/4/2017; 478 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/24/2021 15:17:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 331 xem
Xem lần cuối 7/22/2021 21:42:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12-30
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/9/2017; P: 4/12/2017; 485 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 20:33:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 39  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.