VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Cô-lô-se 2:8-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/23/2016; P: 10/25/2016; 551 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/11/2021 0:36:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:24-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/9/2016; P: 10/10/2016; 558 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 17:49:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/18/2016; 618 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 7:0:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/11/2016; P: 9/12/2016; 467 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 18:15:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 876 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/10/2021 23:7:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/21/2016; P: 8/31/2016; 869 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 9:9:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:49-56
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 656 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 9:21:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:15-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/31/2016; P: 8/2/2016; 781 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 18:11:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/24/2016; 644 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 17:45:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:16-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/17/2016; P: 7/19/2016; 884 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 13:52:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 39  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.