VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cô-lô-se 2:8-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/23/2016; P: 10/25/2016; 449 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 10:54:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:24-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/9/2016; P: 10/10/2016; 491 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/14/2020 9:38:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/18/2016; 549 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 23:19:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/11/2016; P: 9/12/2016; 400 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/19/2020 22:27:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 767 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/13/2020 2:52:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/21/2016; P: 8/31/2016; 769 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 13:0:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:49-56
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 566 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 18:7:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:15-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/31/2016; P: 8/2/2016; 697 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 14:48:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/24/2016; 554 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/20/2020 6:21:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:16-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/17/2016; P: 7/19/2016; 803 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 16:49:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 39  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.