VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Phi-líp 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/26/2016; P: 6/28/2016; 567 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/19/2020 23:33:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/12/2016; P: 6/13/2016; 769 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 15:51:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:24-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 672 xem
Xem lần cuối 11/26/2020 10:36:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:13-18
Mục Sư Nguyễn Văn Bé
C:5/29/2016; P: 6/2/2016; 1039 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 20:23:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 431 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 20:39:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2016; 661 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 14:55:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31; 1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/8/2016; 833 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 19:16:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 2:6-15; 2 Ti-mô-thê 2:1-7
Mark Rivera
C:5/1/2016; P: 5/2/2016; 402 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 20:43:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/24/2016; P: 4/25/2016; 555 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 21:12:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/17/2016; P: 4/19/2016; 626 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 8:9:30
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 39  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.