VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Giăng 4:7-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/24/2016; P: 1/25/2016; 608 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/11/2020 14:42:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:16-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/17/2016; 566 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 7:31:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 23:3; 2 Cô-rinh-tô 3:1-3
Pastor Michael Faber
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 355 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 20:52:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/3/2016; P: 1/6/2016; 760 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 8:35:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 506 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 7:6:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6-7; Mi-chê 5:2; Lu-ca 2:1-4; Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 902 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 2:20:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:20-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/13/2015; P: 12/15/2015; 692 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 10:14:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Pastor Michael Faber
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 534 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 20:52:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:8-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/29/2015; 563 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/13/2020 5:25:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/22/2015; P: 11/23/2015; 550 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/15/2020 0:46:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 39  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.