VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Cao Hoàng Cung
C:7/15/2018; P: 7/18/2018; 983 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 3:41:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/8/2018; P: 7/9/2018; 648 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 6:38:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:25-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/17/2018; P: 6/23/2018; 727 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/22/2024 5:1:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:21-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/10/2018; P: 6/13/2018; 655 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/18/2024 12:45:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/3/2018; P: 6/6/2018; 584 xem 2 lưu
Xem lần cuối 31.53 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:31-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/27/2018; P: 5/30/2018; 710 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/18/2024 0:36:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:20-30​​​​​
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/20/2018; P: 5/25/2018; 890 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/22/2024 19:1:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/13/2018; P: 5/16/2018; 730 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/22/2024 23:39:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:1-6 ​​
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 617 xem 12 lưu
Xem lần cuối 34.53 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:24-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/29/2018; P: 5/2/2018; 736 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/18/2024 10:2:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 49  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.