VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/9/2020; 224 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 2:11:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 115:1-18; Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 210 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 22:6:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:1-27; Giăng 11:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/19/2020; P: 1/22/2020; 274 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 22:4:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-13; Khải-huyền 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/5/2020; P: 1/6/2020; 189 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 22:9:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 11:1-9; 2 Cô-rinh-tô 4:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/29/2019; P: 12/31/2019; 156 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 22:11:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6; Giăng 1:1-5,9-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/22/2019; P: 12/31/2019; 116 xem
Xem lần cuối 1/14/2021 22:16:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-7; Ma-thi-ơ 4:12-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/15/2019; P: 12/17/2019; 282 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 22:5:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:1-7; Ma-thi-ơ 6:19-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/8/2019; P: 12/13/2019; 336 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 22:5:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 45:18-25; Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/24/2019; P: 11/26/2019; 340 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 22:7:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 50:15-21; Rô-ma 12:3-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/17/2019; P: 11/19/2019; 331 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 22:5:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 39  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.