VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Ê-phê-sô 3:16-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/17/2016; P: 7/19/2016; 1102 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/4/2024 15:47:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/26/2016; P: 6/28/2016; 869 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/2/2024 23:31:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/12/2016; P: 6/13/2016; 1020 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/10/2024 12:52:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:24-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 1090 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 6:41:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:13-18
Mục Sư Nguyễn Văn Bé
C:5/29/2016; P: 6/2/2016; 1384 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 3:42:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 696 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 12:56:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2016; 885 xem 3 lưu
Xem lần cuối 32.31 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31; 1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/8/2016; 1135 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 12:2:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 2:6-15; 2 Ti-mô-thê 2:1-7
Mark Rivera
C:5/1/2016; P: 5/2/2016; 768 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 7:50:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/24/2016; P: 4/25/2016; 842 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 12:33:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  26 / 49  Tiếp  Cuối

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.