VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Châm-ngôn 8:22-31; Cô-lô-se 1:15-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/4/2023; P: 6/6/2023; 134 xem
Xem lần cuối 11/24/2023 11:35:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 22:11-13; Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/28/2023; P: 5/29/2023; 191 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 11:37:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 56:1-8; Cô-lô-se 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/21/2023; P: 5/25/2023; 114 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 6:24:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31; 3 Giăng 1:1-4
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/14/2023; P: 5/16/2023; 134 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 3:9:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 96:1-13; Ma-thi-ơ 8:5-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/30/2023; P: 5/2/2023; 156 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 11:42:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 95:1-11; Hê-bơ-rơ 3:1,7-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/23/2023; P: 4/24/2023; 135 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 8:35:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12; Lu-ca 24:1-12; Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/9/2023; P: 4/11/2023; 99 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 1:3:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 145:1-21; Giăng 1:3-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/26/2023; P: 3/31/2023; 107 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 23:52:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 2:1-22; Cô-lô-se 4:2-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/19/2023; P: 3/25/2023; 110 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 11:50:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 18:-4; Phi-lê-môn 1:1-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/12/2023; P: 3/13/2023; 152 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 11:53:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 47  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.