VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Giăng 4:19-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/20/2015; P: 9/21/2015; 806 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 14:40:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 16:1-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/13/2015; 1057 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/16/2024 2:3:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1; Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:15; Châm-ngôn 13:25
Pastor Michael Faber
C:9/6/2015; P: 9/7/2015; 1137 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 14:38:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:14-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/30/2015; P: 8/31/2015; 1022 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 14:37:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/23/2015; P: 8/24/2015; 872 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/17/2024 20:38:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 14:13-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/16/2015; P: 8/17/2015; 819 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 14:34:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18; Rô-ma 8:28-38; 2 Cô-rinh-tô 4:7-12
Pastor Michael Faber
C:8/2/2015; P: 8/3/2015; 1139 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 19:24:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 14:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/19/2015; P: 7/23/2015; 1235 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/18/2024 18:30:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 2:17; Lu-ca 12:4-5; 1 Phi-e-rơ 1:13-17
Pastor Michael Faber
C:7/12/2015; P: 7/13/2015; 963 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 14:27:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Đinh Văn Tư
C:7/5/2015; P: 7/6/2015; 1821 xem 30 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 14:26:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  30 / 49  Tiếp  Cuối

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.