VietChristian
VietChristian
svtk.net
1 Sa-mu-ên 2:1-11; Lu-ca 1:39-56
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/18/2022; P: 12/20/2022; 215 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 12:28:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 2:1-12; Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/11/2022; 188 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 12:28:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 4:1-6; Lu-ca 1:5-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/4/2022; 186 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 10:31:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 67:1-7; 1 Phi-e-rơ 2:7-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/27/2022; P: 12/1/2022; 141 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 22:4:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 95:1-11; Gia-cơ 1:16-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/20/2022; P: 11/21/2022; 137 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 12:28:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 22:22-31; Giăng 12:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/13/2022; P: 11/14/2022; 185 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 3:49:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 96:1-13; 2 Ti-mô-thê 4:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/6/2022; P: 11/7/2022; 156 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 12:29:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 113:1-9; 1 Ti-mô-thê 3:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/30/2022; P: 10/31/2022; 156 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 17:58:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 46:1-13; Rô-ma 15:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/23/2022; 190 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 12:29:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 73:1-28; Giăng 4:13-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/16/2022; 210 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 16:7:22
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 47  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.