VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cô-lô-se 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/11/2016; P: 9/12/2016; 344 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 17:35:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 716 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 22:16:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/21/2016; P: 8/31/2016; 712 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 11:7:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:49-56
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 515 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 0:50:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:15-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/31/2016; P: 8/2/2016; 646 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 17:14:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/24/2016; 504 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 12:11:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:16-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/17/2016; P: 7/19/2016; 725 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 5:21:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/26/2016; P: 6/28/2016; 514 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 13:27:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/12/2016; P: 6/13/2016; 694 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/1/2019 23:45:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:24-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 616 xem
Xem lần cuối 10/13/2019 17:51:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 36  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.