VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Châm-ngôn 3:13-18
Mục Sư Nguyễn Văn Bé
C:5/29/2016; P: 6/2/2016; 918 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 8:18:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 377 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/27/2019 0:34:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2016; 621 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 16:2:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31; 1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/8/2016; 740 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 7:40:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 2:6-15; 2 Ti-mô-thê 2:1-7
Mark Rivera
C:5/1/2016; P: 5/2/2016; 325 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 3:25:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/24/2016; P: 4/25/2016; 477 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 20:28:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/17/2016; P: 4/19/2016; 557 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 21:55:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:19-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/3/2016; 607 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 20:21:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:18-22; Giăng 20:19-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/27/2016; P: 3/28/2016; 411 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 2:39:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:46-49
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/20/2016; P: 3/24/2016; 547 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 2:52:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 36  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.