VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Phi-líp 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/26/2016; P: 6/28/2016; 562 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 15:17:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/12/2016; P: 6/13/2016; 766 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 14:28:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:24-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 664 xem
Xem lần cuối 10/16/2020 2:11:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:13-18
Mục Sư Nguyễn Văn Bé
C:5/29/2016; P: 6/2/2016; 1030 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 22:45:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 426 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/8/2020 5:56:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2016; 657 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 4:20:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31; 1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/8/2016; 821 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 16:30:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 2:6-15; 2 Ti-mô-thê 2:1-7
Mark Rivera
C:5/1/2016; P: 5/2/2016; 391 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 1:54:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/24/2016; P: 4/25/2016; 546 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 22:13:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/17/2016; P: 4/19/2016; 619 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 21:25:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 39  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.