VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

1 Cô-rinh-tô 13:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/8/2013; 544 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 19:2:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:7-12; Rô-ma 12:1-2
Pastor Michael Faber
C:12/1/2013; 758 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 15:8:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/24/2013; 488 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 3:36:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/17/2013; 608 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 15:30:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/10/2013; 786 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 10:24:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:6; Rô-ma 6:15-23
Pastor Michael Faber
C:11/3/2013; 370 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 6:5:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/27/2013; 733 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 4:26:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/20/2013; 651 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 1:25:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:11-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/13/2013; 558 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 18:47:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:5; Ma-thi-ơ 11:28-30; Thi-thiên 37:7-18
Pastor Michael Faber
C:10/6/2013; 498 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 19:49:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  27 / 38  Tiếp  Cuối

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.