VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Gia-cơ 3:13-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/22/2013; 630 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 15:18:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/15/2013; 766 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 9:4:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-3; Ma-thi-ơ 5:4; 2 Cô-rinh-tô 7:10
Pastor Michael Faber
C:9/8/2013; 415 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/11/2021 18:57:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/25/2013; 513 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 6:37:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/18/2013; 478 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/6/2021 23:13:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/11/2013; 640 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/10/2021 7:46:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-11; Lu-ca 18:9-14
Pastor Michael Faber
C:8/4/2013; 479 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 16:37:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:12-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/28/2013; 686 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 5:55:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/21/2013; 793 xem 7 lưu
Xem lần cuối 52.00 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9; ; Rô-ma 10:13
Pastor Michael Faber
C:7/7/2013; 516 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/31/2020 13:35:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  29 / 39  Tiếp  Cuối

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.