VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Gia-cơ 3:13-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/22/2013; 618 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 5:51:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/15/2013; 753 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 0:41:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-3; Ma-thi-ơ 5:4; 2 Cô-rinh-tô 7:10
Pastor Michael Faber
C:9/8/2013; 395 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 15:50:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/25/2013; 495 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 9:44:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/18/2013; 461 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 11:59:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/11/2013; 631 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 20:46:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-11; Lu-ca 18:9-14
Pastor Michael Faber
C:8/4/2013; 467 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 5:33:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:12-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/28/2013; 673 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 22:18:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/21/2013; 776 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 18:16:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9; ; Rô-ma 10:13
Pastor Michael Faber
C:7/7/2013; 505 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 2:12:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  29 / 39  Tiếp  Cuối

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.