VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 14:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/17/2013; 545 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 5:28:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 13:21-37
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/10/2013; 641 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/5/2021 7:28:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11; Ma-thi-ơ 6:13; Ma-thi-ơ 26:36-42
Pastor Michael Faber
C:3/3/2013; 702 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 21:42:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:20-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/17/2013; 574 xem
Xem lần cuối 1/11/2021 1:46:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13
Pastor Michael Faber
C:2/3/2013; 327 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 5:9:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/27/2013; 438 xem
Xem lần cuối 1/14/2021 7:16:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:32-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/20/2013; 532 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 8:20:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/13/2013; 507 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/8/2021 23:57:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:8-9; Mác 7:20-23
Pastor Michael Faber
C:1/6/2013; 579 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/29/2020 8:3:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/30/2012; 473 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/8/2021 21:58:42
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  31 / 39  Tiếp  Cuối

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.