VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 14:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/17/2013; 489 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 5:6:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 13:21-37
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/10/2013; 575 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 19:14:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11; Ma-thi-ơ 6:13; Ma-thi-ơ 26:36-42
Pastor Michael Faber
C:3/3/2013; 665 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 11:56:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:20-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/17/2013; 552 xem
Xem lần cuối 7/10/2020 21:38:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13
Pastor Michael Faber
C:2/3/2013; 308 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/21/2020 17:44:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/27/2013; 414 xem
Xem lần cuối 7/9/2020 22:14:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:32-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/20/2013; 505 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/21/2020 18:17:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/13/2013; 475 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 2:14:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:8-9; Mác 7:20-23
Pastor Michael Faber
C:1/6/2013; 555 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 18:20:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/30/2012; 443 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/1/2020 8:20:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  31 / 39  Tiếp  Cuối

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.