VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Giăng 4:7-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/8/2011; 492 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 15:24:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:16-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/27/2011; 499 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 13:51:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/23/2011; 500 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 17:47:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/15/2010; 559 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 13:2:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/5/2010; 704 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 3:48:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/24/2010; 554 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 21:17:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/5/2010; 513 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 0:29:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:31-59
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/29/2010; 474 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 5:5:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:25-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/8/2010; 504 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 20:21:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:1-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/10/2010; 491 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 6:30:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  38 / 39  Tiếp  Cuối

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.