VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Mác 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/4/2018; P: 3/9/2018; 266 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 10:2:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/18/2018; P: 2/20/2018; 328 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 10:33:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:14-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/11/2018; P: 2/14/2018; 332 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 10:3:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/28/2018; P: 2/1/2018; 322 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 5:7:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/21/2018; P: 1/28/2018; 272 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 8:40:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/14/2018; P: 1/17/2018; 359 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 12:10:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:1-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/31/2017; P: 1/3/2018; 312 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 20:4:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-5; Giăng 1:10-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 275 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 10:3:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/17/2017; P: 12/21/2017; 340 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 15:20:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 473 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 21:37:27
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 36  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.