VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 13:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/14/2018; P: 1/17/2018; 339 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/30/2019 13:46:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:1-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/31/2017; P: 1/3/2018; 274 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/6/2019 6:58:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-5; Giăng 1:10-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 260 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/6/2019 10:17:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/17/2017; P: 12/21/2017; 319 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 20:36:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 452 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/3/2019 4:6:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/19/2017; P: 11/22/2017; 339 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 23:34:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:19-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 355 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 0:50:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 2:11-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/5/2017; P: 11/7/2017; 285 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 11:4:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/29/2017; P: 11/2/2017; 413 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/1/2019 21:12:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/15/2017; P: 10/18/2017; 429 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 6:39:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 36  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.