VietChristian
VietChristian
httl.org

Phi-líp 1:12-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/10/2017; P: 9/12/2017; 300 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 6:46:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:6-10
Mục Sư Nguyễn Thiện
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 326 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 22:41:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Hà Cẩm Tú
C:8/13/2017; P: 8/18/2017; 534 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 21:13:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 216 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 20:31:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/23/2017; P: 7/24/2017; 379 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 23:11:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/16/2017; P: 7/17/2017; 345 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 11:41:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:47-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/25/2017; P: 6/29/2017; 877 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 21:57:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 458 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 20:29:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/11/2017; P: 6/14/2017; 293 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 22:5:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-36
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 319 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 16:42:12
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 36  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.