VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Thi-thiên 51:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/8/2015; P: 2/10/2015; 544 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/30/2021 20:35:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 27:1-5
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/1/2015; P: 2/2/2015; 691 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/29/2021 6:53:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/25/2015; 586 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/30/2021 19:21:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 15
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/11/2015; 456 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/29/2021 21:57:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 573 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/16/2021 10:22:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/7/2014; 688 xem 11 lưu
Xem lần cuối 15.24 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 15
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/30/2014; 454 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/28/2021 5:9:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 15
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/16/2014; 579 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/22/2021 21:19:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 8
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/9/2014; 574 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/30/2021 4:7:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 6
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/2/2014; 631 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/29/2021 23:11:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 33  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.