VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Cô-rinh-tô 11:17-34
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/20/2019; P: 3/22/2019; 178 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 7:35:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:2-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/13/2019; P: 3/22/2019; 115 xem
Xem lần cuối 1/13/2021 9:27:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/6/2019; P: 3/22/2019; 133 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/10/2021 13:12:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:10
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:12/30/2018; P: 3/19/2019; 214 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/10/2021 15:54:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/24/2018; P: 1/1/2019; 200 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 18:9:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:6-20
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:12/23/2018; P: 1/1/2019; 222 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 6:24:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:12/23/2018; P: 1/4/2018; 373 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 13:7:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:23-11:1
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/16/2018; P: 12/22/2018; 298 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 5:16:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:1-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/9/2018; P: 12/22/2018; 262 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 2:25:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Ông Trương Anh
C:12/2/2018; P: 12/22/2018; 325 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 0:39:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 47  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.