VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 27:1-44
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:9/30/2018; P: 10/20/2018; 397 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/7/2020 12:22:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:12-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/23/2018; P: 10/20/2018; 209 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 8:43:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/16/2018; P: 10/20/2018; 213 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 0:17:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 5:1-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 344 xem 1 lưu
Xem lần cuối 40.02 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/2/2018; P: 9/4/2018; 266 xem
Xem lần cuối 11/24/2020 12:58:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-5
Mục Sư Trương Văn Bồn
C:9/1/2018; P: 9/15/2018; 276 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/17/2020 4:22:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:14-21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/26/2018; P: 9/4/2018; 385 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 3:44:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/19/2018; P: 8/29/2018; 482 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 15:43:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:10-23
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/12/2018; P: 8/29/2018; 244 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 8:5:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:13-15
Ông Trương Anh
C:8/5/2018; P: 8/29/2018; 404 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/20/2020 1:58:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.