VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Khải-huyền 22:13; Thi-thiên 90:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/1/2020; P: 1/5/2020; 275 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/9/2020 14:13:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/29/2019; 234 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 14:53:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-11; Lu-ca 2:2-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2019; P: 12/25/2019; 250 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 14:52:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 117
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/22/2019; P: 12/24/2019; 169 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 11:26:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:6
Mục Sư Lâm Bảo Nhơn
C:12/8/2019; P: 12/9/2019; 293 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 5:1:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 117
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/1/2019; 199 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 21:54:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 138
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/17/2019; 244 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 22:1:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:19-26
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:11/10/2019; P: 11/11/2019; 307 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 11:40:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/3/2019; P: 11/4/2019; 303 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 19:30:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:16-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 342 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 16:40:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 36  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.