VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cô-lô-se 4:17-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/9/2020; P: 8/10/2020; 29 xem
Xem lần cuối 8/10/2020 23:9:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:22-25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/26/2020; 145 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 18:16:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:18-25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/19/2020; P: 7/21/2020; 124 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 19:22:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/12/2020; 176 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/9/2020 19:58:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-29
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/5/2020; P: 7/6/2020; 89 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 7:35:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/28/2020; P: 6/30/2020; 110 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/9/2020 8:34:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 4:1-19; Châm-ngôn 13:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/21/2020; P: 6/22/2020; 207 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/9/2020 9:3:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-29
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/14/2020; P: 6/15/2020; 127 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 19:13:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/31/2020; 179 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:27:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/24/2020; P: 5/25/2020; 101 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 8:17:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 35  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.