VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 119:114-119; Giê-rê-mi 20:11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/1/2020; P: 11/3/2020; 147 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 3:50:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17; Gióp 7:6-7
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:10/25/2020; P: 10/27/2020; 101 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 4:9:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/18/2020; P: 10/19/2020; 133 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 5:6:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 19:1-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 67 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 18:53:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:7-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/4/2020; P: 10/6/2020; 88 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 12:11:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 13:1-22; 1 Sa-mu-ên 14:31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/27/2020; P: 9/28/2020; 185 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 14:55:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:51-58
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/20/2020; P: 9/22/2020; 106 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 7:32:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:9; Ê-sai 9:5-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/13/2020; P: 9/14/2020; 154 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 11:45:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/6/2020; P: 9/8/2020; 127 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 18:16:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/30/2020; P: 8/31/2020; 328 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 12:53:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 37  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.