VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Ma-thi-ơ 5:9; Ê-sai 9:5-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/13/2020; P: 9/14/2020; 218 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 17:14:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/6/2020; P: 9/8/2020; 230 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 19:34:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/30/2020; P: 8/31/2020; 418 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 8:50:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/23/2020; P: 8/24/2020; 382 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 8:26:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:18-25
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:8/16/2020; P: 8/18/2020; 216 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 1:44:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:17-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/9/2020; P: 8/10/2020; 236 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 11:13:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:22-25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/26/2020; 279 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 13:15:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:18-25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/19/2020; P: 7/21/2020; 252 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 9:29:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/12/2020; 299 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 3:52:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-29
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/5/2020; P: 7/6/2020; 209 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 23:14:32
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.