VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Truyền-đạo 12:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/29/2019; 250 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 0:40:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-11; Lu-ca 2:2-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2019; P: 12/25/2019; 305 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/25/2021 13:56:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 117
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/22/2019; P: 12/24/2019; 181 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 18:41:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:6
Mục Sư Lâm Bảo Nhơn
C:12/8/2019; P: 12/9/2019; 311 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 23:35:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 117
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/1/2019; 216 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 9:20:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 138
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/17/2019; 269 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 18:26:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:19-26
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:11/10/2019; P: 11/11/2019; 334 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/25/2021 20:3:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/3/2019; P: 11/4/2019; 323 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 17:59:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:16-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 362 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 8:7:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:8-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/13/2019; 247 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 1:29:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 37  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.