VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Rô-ma 8:5-17
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:4/28/2019; 268 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/25/2021 20:10:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:35-37
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 201 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 23:20:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/19/2019; 396 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/26/2021 3:34:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:7-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/14/2019; 321 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/26/2021 3:48:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 19:21-41
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/7/2019; 388 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 22:8:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13
Mục Sư Lâm Bảo Nhơn
C:3/31/2019; 568 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/25/2021 17:15:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 9:11-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/24/2019; 307 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 5:20:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 282 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 7:47:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 19:13-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/10/2019; 255 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 7:30:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 19:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/3/2019; P: 3/4/2019; 269 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 13:8:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 37  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.