VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Thi-thiên 90:12-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 294 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/25/2021 3:23:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 121:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/12/2020; P: 1/13/2020; 396 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 13:30:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 22:13; Thi-thiên 90:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/1/2020; P: 1/5/2020; 356 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 21:13:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/29/2019; 318 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 11:57:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-11; Lu-ca 2:2-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2019; P: 12/25/2019; 400 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/25/2021 19:48:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 117
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/22/2019; P: 12/24/2019; 255 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 2:28:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:6
Mục Sư Lâm Bảo Nhơn
C:12/8/2019; P: 12/9/2019; 420 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 1:29:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 117
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/1/2019; 325 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 23:9:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 138
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/17/2019; 355 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 19:22:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:19-26
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:11/10/2019; P: 11/11/2019; 416 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:35:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.