VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Cô-rinh-tô 12:5-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/23/2017; P: 7/29/2017; 187 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/10/2020 17:58:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/16/2017; P: 7/19/2017; 266 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 5:25:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/11/2017; P: 6/13/2017; 270 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 4:19:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/4/2017; P: 6/12/2017; 195 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 0:35:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 221:1-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 255 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 19:59:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 305 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 0:15:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:23-29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/7/2017; P: 5/10/2017; 281 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 15:6:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/30/2017; P: 5/7/2017; 212 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/11/2020 0:59:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/23/2017; P: 4/24/2017; 214 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 0:42:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/16/2017; P: 4/17/2017; 275 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 16:12:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.