VietChristian
VietChristian
httl.org

Ê-phê-sô 6:19-24
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/5/2017; 299 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 9:14:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 354 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 7:33:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:5-9
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/19/2017; 377 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 22:5:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-4
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/12/2017; P: 2/16/2017; 473 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 14:12:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:22-33
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/22/2017; 485 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/7/2019 15:5:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 367 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 7:33:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-21
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 543 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 23:35:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:3-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/1/2017; P: 1/2/2017; 403 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 8:23:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:8-14
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 563 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 8:5:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:1-7
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/27/2016; 404 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 8:46:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.