VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Giăng 5:1-15
Mục Sư Hồ Long
C:8/18/2019; P: 8/20/2019; 16 xem
Xem lần cuối 8/20/2019 15:4:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 309 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 10:43:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 146
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:8/4/2019; P: 8/8/2019; 184 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 0:2:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:2
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/28/2019; P: 7/29/2019; 225 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 19:53:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/21/2019; 551 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3.58 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 18:1-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/14/2019; 515 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 11:23:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:1-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/7/2019; 493 xem 20 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 0:35:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2019; P: 7/3/2019; 382 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 9:15:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18-28
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:6/30/2018; P: 7/21/2018; 639 xem 15 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 15:56:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:16-27:1
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:7/3/2018; P: 7/7/2018; 297 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 19:23:16
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.