VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Rô-ma 1:18-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/15/2018; P: 4/18/2018; 1477 xem 34 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:42:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/8/2018; P: 4/10/2018; 1171 xem 24 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 5:23:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:1-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/30/2018; P: 4/5/2018; 1057 xem 29 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 13:36:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:28-44
Pastor Hồ Long
C:3/25/2018; P: 3/27/2018; 544 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 5:45:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:11-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 1857 xem 43 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 15:46:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:35-19:10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/11/2018; P: 3/12/2018; 1225 xem 27 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:42:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-30
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/4/2018; P: 3/5/2018; 1615 xem 35 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 16:19:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 1
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:2/25/2018; 507 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 19:25:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 1328 xem 36 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 9:3:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 8:1-22
Pastor Will Stevens
C:2/11/2018; P: 2/12/2018; 648 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 13:39:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 73  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.