VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/25/2016; P: 12/28/2016; 1127 xem 25 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 10:29:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Pastor Hồ Long
C:12/18/2016; 866 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 19:28:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 901 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 6:34:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-15
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:11/27/2016; P: 12/13/2016; 540 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/15/2020 22:25:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:36
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 707 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 23:39:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/25/2016; P: 12/5/2016; 1425 xem 24 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 23:30:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 2183 xem 54 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 1:11:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/13/2016; P: 11/17/2016; 1772 xem 33 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 5:15:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 86
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/6/2016; 1600 xem 36 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 15:1:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-4
Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
C:10/30/2016; P: 10/31/2016; 914 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 22:6:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 70  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.