VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 18:21-35
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:9/4/2016; P: 9/5/2016; 1564 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 21:37:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:6:1-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 1326 xem 17 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 19:36:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:19-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 1274 xem 17 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 9:58:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:16-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/14/2016; P: 8/19/2016; 1167 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/28/2020 0:39:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-17:7
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:8/7/2016; P: 8/9/2016; 930 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 2:52:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:1-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/24/2016; P: 7/26/2016; 1744 xem 15 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 5:7:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 7:17-29
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:7/17/2016; P: 7/24/2016; 1235 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 22:21:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:19-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/10/2016; P: 7/11/2016; 1634 xem 14 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 22:20:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 33:1-6
Pastor Hồ Long
C:6/26/2016; P: 7/7/2016; 1115 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 16:46:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/19/2016; P: 6/20/2016; 1782 xem 25 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 5:0:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 72  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.