VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 1649 xem 30 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 3:44:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 1388 xem 27 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 22:54:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:1-2
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:1/29/2017; 825 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 14:7:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:15-17
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/22/2017; P: 1/25/2017; 927 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 10:11:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1:11-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 2125 xem 40 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 13:14:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1:6-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/8/2017; 1446 xem 29 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 6:54:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-39
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/1/2017; P: 1/5/2017; 2379 xem 37 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 8:18:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/25/2016; P: 12/28/2016; 1215 xem 29 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 2:10:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Pastor Hồ Long
C:12/18/2016; 1018 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 1:8:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 971 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 16:38:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 74  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.