VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Mác 7:1-23
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:5/22/2016; P: 5/23/2016; 824 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 21:38:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:13-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/15/2016; P: 5/19/2016; 2452 xem 37 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 8:8:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Minh Nguyên
C:5/8/2016; P: 5/13/2016; 1335 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 4:44:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/1/2016; P: 5/2/2016; 1514 xem 26 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 23:57:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:23-3:6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/24/2016; 1201 xem 20 lưu
Xem lần cuối 3/23/2020 2:27:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Hoàng Tuấn
C:4/23/2016; P: 4/24/2016; 806 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 3:15:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/17/2016; 1439 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 14:47:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 133
Mục Sư Vũ Ngọc Văn
C:4/10/2016; P: 4/11/2016; 954 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 12:12:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:19-22
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:4/3/2016; P: 4/5/2016; 1014 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 9:41:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/25/2016; P: 3/28/2016; 1669 xem 25 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 17:5:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 70  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.