VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Xuất Ê-díp-tô Ký 33:1-6
Pastor Hồ Long
C:6/26/2016; P: 7/7/2016; 1142 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 8:23:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/19/2016; P: 6/20/2016; 1835 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 8:58:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/12/2016; P: 6/14/2016; 1744 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 3:46:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 2342 xem 31 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 6:1:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/29/2016; P: 5/30/2016; 1063 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 12:17:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 7:1-23
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:5/22/2016; P: 5/23/2016; 875 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 10:47:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:13-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/15/2016; P: 5/19/2016; 2563 xem 45 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 5:50:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Minh Nguyên
C:5/8/2016; P: 5/13/2016; 1400 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 2:12:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/1/2016; P: 5/2/2016; 1623 xem 27 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 5:0:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:23-3:6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/24/2016; 1253 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 18:43:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  23 / 73  Tiếp  Cuối

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.