VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 1:8-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 1510 xem 29 lưu
Xem lần cuối 7/5/2020 3:44:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/3/2016; P: 1/4/2016; 1700 xem 30 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 14:18:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2015; P: 1/2/2016; 1453 xem 34 lưu
Xem lần cuối 7/5/2020 2:23:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-12
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 796 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/3/2020 11:44:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/20/2015; P: 12/25/2015; 810 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/5/2020 10:55:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-55
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2015; P: 12/18/2015; 1872 xem 24 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 22:16:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:5-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/6/2015; P: 12/10/2015; 1673 xem 40 lưu
Xem lần cuối 6/27/2020 10:15:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:13-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/27/2015; P: 12/3/2015; 1602 xem 29 lưu
Xem lần cuối 6/30/2020 20:42:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 84
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/22/2015; P: 11/26/2015; 1686 xem 36 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 17:28:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/15/2015; P: 11/16/2015; 1754 xem 32 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 7:52:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  24 / 71  Tiếp  Cuối

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.