VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Cô-lô-se 3:1-17
Pastor Hồ Long
C:9/9/2018; P: 9/15/2018; 258 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 12:44:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 13:0-16:0
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/2/2018; P: 9/6/2018; 464 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 22:39:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 722 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 1:24:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 945 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 21:27:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 130:0-131:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/12/2018; P: 8/14/2018; 974 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 5:4:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127:0-128:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/5/2018; P: 8/7/2018; 946 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 0:57:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 126
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/29/2018; 1002 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 21:14:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:7/22/2018; 388 xem 3 lưu
Xem lần cuối 44.85 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 123:0-125:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/15/2018; P: 7/16/2018; 755 xem 17 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 2:54:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 121
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/8/2018; 882 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 14:27:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 67  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.