VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ê-phê-sô 2:1-10
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:6/24/2018; P: 7/5/2018; 374 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 3:19:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:8-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/17/2018; 1183 xem 37 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 12:33:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/10/2018; P: 6/14/2018; 886 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 21:5:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-39
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/3/2018; 1165 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 6:17:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-13
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:5/27/2018; 658 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 21:31:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/20/2018; P: 5/23/2018; 930 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 15:20:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:8-17
Minh Nguyên
C:5/13/2018; P: 5/14/2018; 618 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 20:13:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 900 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 7:40:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/29/2018; P: 4/30/2018; 488 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 4:56:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 3:19-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/22/2018; P: 4/27/2018; 1092 xem 31 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 4:58:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 67  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.