VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ê-phê-sô 2:1-10
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:6/24/2018; P: 7/5/2018; 333 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 18:44:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:8-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/17/2018; 1115 xem 35 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 7:4:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/10/2018; P: 6/14/2018; 824 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 2:2:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-39
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/3/2018; 1107 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 21:41:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-13
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:5/27/2018; 619 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 7:7:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/20/2018; P: 5/23/2018; 877 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 23:24:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:8-17
Minh Nguyên
C:5/13/2018; P: 5/14/2018; 576 xem 10 lưu
Xem lần cuối 30.20 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 854 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 23:21:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/29/2018; P: 4/30/2018; 454 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 6:37:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 3:19-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/22/2018; P: 4/27/2018; 1037 xem 31 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 19:56:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 67  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.