VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/8/2019; P: 9/9/2019; 1089 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 20:6:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/1/2019; P: 9/5/2019; 797 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/12/2020 14:54:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 4:8-37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/25/2019; P: 8/27/2019; 910 xem 14 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 16:35:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:1-15
Pastor Hồ Long
C:8/18/2019; P: 8/20/2019; 348 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 18:48:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 563 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 21:29:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 146
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:8/4/2019; P: 8/8/2019; 351 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 7:52:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:2
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/28/2019; P: 7/29/2019; 411 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 7:50:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/21/2019; 948 xem 18 lưu
Xem lần cuối 59.41 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 18:1-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/14/2019; 811 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 18:34:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:1-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/7/2019; 795 xem 28 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 5:44:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 72  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.