VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 22:1-22
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/27/2017; P: 8/29/2017; 865 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 7:6:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 19
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/13/2017; P: 8/15/2017; 918 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 0:14:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 145
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/6/2017; P: 8/8/2017; 751 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 2:6:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:25-30
Pastor Glen Peterson
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 429 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 7:51:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-26
Mục Sư Phạm Thanh Duy
C:7/23/2017; P: 7/25/2017; 759 xem 8 lưu
Xem lần cuối 23.61 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/16/2017; P: 7/18/2017; 894 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 14:58:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:27-48
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/13/2017; 763 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/25/2021 10:16:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:15-17
Mục Sư Trần Việt Dũng
C:7/2/2017; P: 7/4/2017; 713 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 7:56:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/25/2017; P: 6/26/2017; 861 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 17:26:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-4
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/18/2017; P: 6/19/2017; 738 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 5:8:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 58  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.