VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Sáng-thế Ký 22:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/16/2019; P: 6/17/2019; 893 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 7:54:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-18,25-32
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/9/2019; P: 6/10/2019; 506 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 17:20:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1,5; Gióp 2:9-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:6/2/2019; P: 6/4/2019; 530 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 9:4:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/26/2019; P: 5/28/2019; 421 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 17:45:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 5:15-19; Nhã-ca 2:14-15
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/19/2019; P: 5/20/2019; 436 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 12:18:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 131
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 285 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 3:13:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-8
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/5/2019; P: 5/7/2019; 308 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 14:39:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:11-18
MSNC Trần Việt Dũng
C:4/28/2019; P: 4/29/2019; 237 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 12:1:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:11-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 413 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 6:7:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/14/2019; P: 4/16/2019; 491 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 19:7:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 51  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.