VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Giăng 8:12-30
Pastor Evan Lee Dahl
C:2/21/2021; P: 2/23/2021; 307 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 23:24:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:35-42
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/14/2021; P: 2/17/2021; 397 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 4:52:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:35-42
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/7/2021; P: 2/10/2021; 315 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 16:48:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-41
Mục Sư Phan Minh Hội
C:1/31/2021; P: 2/3/2021; 392 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 23:23:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:6
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/24/2021; P: 1/26/2021; 556 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 1:34:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 17:1-13; Các Quan Xét 18:18-20; Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/17/2021; P: 1/20/2021; 431 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 23:34:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 1:1-11; Truyền-đạo 1:1-11,16-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 378 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 10:0:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 1:1-11; Truyền-đạo 1:1-11,16-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/3/2021; P: 1/5/2021; 468 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 2:55:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:8,10
Mục Sư Nguyễn Tony
C:12/31/2020; 360 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 23:20:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 4:14-16; Hê-bơ-rơ 5:1-10
Pastor Evan Lee Dahl
C:12/20/2020; P: 12/22/2020; 373 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 23:19:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 62  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.