VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/16/2018; P: 9/18/2018; 410 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 18:2:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 605 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 14:37:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:7
Pastor Victor Chayasirisobhon
C:9/2/2018; P: 9/4/2018; 284 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 11:46:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Phan Phước Lành
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 357 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 13:37:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 655 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 12:31:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:11-12;
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/12/2018; P: 8/14/2018; 586 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 16:39:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:9-10; 1 Giăng 4:18-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/5/2018; P: 8/7/2018; 648 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 10:4:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 17:17,24; Châm-ngôn 25:17,20; Châm-ngôn 26:18-19; Châm-ngôn 27:5,6,9,14; Châm-ngôn 28:23; Châm-ngôn 29:5
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/29/2018; P: 7/30/2018; 588 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 19:15:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 15:1-4,23-28
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/22/2018; P: 7/25/2018; 573 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 2:55:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 10:1-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/15/2018; P: 7/16/2018; 492 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 8:34:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 51  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.