VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Ê-sai 61:1-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/11/2016; P: 12/14/2016; 1223 xem 17 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 5:53:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/4/2016; P: 12/10/2016; 1081 xem 15 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 21:10:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/27/2016; P: 12/1/2016; 1340 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3/23/2020 14:49:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/20/2016; P: 12/1/2016; 1151 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 4:50:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/6/2016; P: 11/10/2016; 1338 xem 18 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 20:43:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:7-16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/30/2016; P: 11/11/2016; 1272 xem 17 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 6:34:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/23/2016; P: 10/27/2016; 1250 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 16:43:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/16/2016; P: 10/19/2016; 1521 xem 18 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 8:30:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/9/2016; P: 10/14/2016; 1450 xem 14 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 3:41:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:19-22
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/2/2016; P: 10/6/2016; 1270 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 3:9:2
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.