VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Nhã-ca 2:10-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 1607 xem 17 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 14:17:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:5b-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/31/2016; P: 2/4/2016; 1793 xem 20 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 9:58:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:1-5a
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/24/2016; P: 1/30/2016; 1743 xem 19 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 23:42:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:19-22
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/17/2016; P: 1/22/2016; 1454 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 8:46:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:11-18
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/10/2016; P: 1/16/2016; 1528 xem 18 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 6:19:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 65
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/3/2016; P: 1/8/2016; 1759 xem 26 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 4:34:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:13-23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/27/2015; P: 12/31/2015; 1466 xem 27 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 17:47:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/24/2015; P: 12/29/2015; 1561 xem 25 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 19:5:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:9-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/20/2015; P: 12/26/2015; 1437 xem 14 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 11:30:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 55:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/13/2015; P: 12/18/2015; 1580 xem 17 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 4:9:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.