VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

1 Giăng 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 463 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 10:27:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:5-6
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 525 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 18:56:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:35-42
Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 744 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 14:14:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/29/2017; P: 1/30/2017; 418 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/9/2019 4:32:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 60:1
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/29/2017; P: 1/30/2017; 261 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/30/2019 17:42:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/29/2017; 592 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 17:42:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/29/2017; 410 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 17:32:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/29/2017; 580 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 4:58:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-50
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/22/2017; P: 1/25/2017; 654 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 5:15:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 112:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/22/2017; P: 1/24/2017; 1831 xem 25 lưu
Xem lần cuối 7/5/2019 2:16:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 38  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.